วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ศีลไม่เสมอกัน – ซี ดาหลา