วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

สองล้อคลาสสิค – เบส ขวางหวัน