วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ในห้วงคำนึง – เอิร์ธ พิชิตพงษ์